spesialrenhold

Spesialrenhold

Blant annet motorrom og fiskeoppdrett.

Spesialrenhold er gjerne ikke det du forbinder med et renholdsbyrå. Men her tilbyr vi altså spesialrenhold av motorrom og blant annet i fiskeoppdrett. 

Du vet gjerne hva som skulle vært rengjort, men det er ikke sikkert du vet hvem som kan ta det, så her oppfordrer vi til å ta kontakt rundt det behovet du har. Vi tar gjerne befaring og legger en plan for hvordan og hvor ofte slikt renhold bør tas. Vi har god kunnskap om produkter som vil sørge for at dine rom og utstyr skal ha et skikkelig renhold som øker levetiden. 

Vi kan også bidra med brannsanering, desinfisering og ved tømming av rom, leiligheter og hus før vask – på det kriteriet at alt inventar skal kastes.