Boning-av-gulv

Boning og oppskuring av ditt gulv

Hør med oss om ditt gulv kan få en ny finish!

Det er mange gode grunner til å velge profesjonelle til denne typen vask. Da vil du ha en tredjepart som er godt kjent med hva og hvordan det skal vaskes ned før utflytting. 

Ved å haperiodisk opp skuring og boning på harde overflater vil du forlenge levetiden til gulvene. Det er gjerne bedrifter som har større flater med gulv laget i flis og stein. Her er inntrykket til dem som er innom viktig! 

Vi gjenskaper gulvet så det ser nytt og frisk ut med en ordentlig oppskuring og boning. Samtidig vil du ikke slite på selve gulvet, men heller på boningen som er på toppen.

Gulvtyper dette kan være aktuelt for er blant annet tregulv, marmor, betong, linoleum, laminat og stein.